Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

  • Международните автомобилни превози на стоки са съществена част от българската и европейска икономика, като през 2019 г. в България развиват дейност близо 12 700 компании, в които са заети над 42 000 души. Този вид услуги обаче далеч не се ограничават до просто превозване на стока от точка А до точка Б. Правната уредба на […]

  • Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентни ограничения в световен мащаб. В желанието си да улесни свободното придвижване на хора в рамките на ЕС в съответствие с основните свободи, на които е изграден, Европейският Съюз прие Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и […]

  • От първи юли 2021 г. (отложено от първи януари 2021 г. заради епидемията от COVID-19) влизат в сила нови правила, свързани с начисляването на ДДС при вътрешнообщностни доставки на стоки, целящи да облекчат търговците. Приложимото право при продажби в рамките на ЕС е Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система […]

  • Пандемията от COVID-19 преобърна представите за това как функционират бизнесът и производствата в екстремни условия. След почти година разработки, фармацевтичните компании най-сетне пуснаха на пазара ваксини, които да спомогнат за нормализирането на търговския и социален оборот. Науката безусловно посочва ваксинацията като единствен ефективен път за справяне с пандемията, но сравнително новите ваксини поставят редица въпроси […]

  • За да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители и да изпълнят препоръките за работа в условия на пандемия и извънредно положение, на много работодатели се налага да разширят обхвата на данни, които събират от служителите си. По същество, събираната информация от работодателя по повод мерки срещу COVID-19 в преобладаващите случаи попада […]

  • Привличането и задържането на качествени кадри става все по-трудно за работодателите, а конкуренцията между компаниите непрекъснато расте. С цел да успеят в това начинание, работодателите стават все по-изобретателни и предлагат на служителите си множество материални стимули, които да наклонят везните в тяхна полза. От своя страна, служителите все по-често обръщат внимание не само на брутното […]

  • Новите изисквания на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин предизвикаха много полемики сред представителите на бизнеса. Един от основните проблеми, идентифицирани от частния сектор, бяха разпоредбите относно […]

  • Новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО) ще улесни и ускори редица процедури в областта на интелектуалната собственост. С ДВ бр. 98 от 13.12.2019 г. бе публикуван нов ЗМГО, който да замени приетия през 1999 г. закон със същото име. Още по време на обществените консултации във връзка с тази промяна в мотивите бе […]

  • Редица икономически анализатори предупреждават, че 2020 г. ще е годината на следващата финансова криза. Експерти от Forbes , Moody’s и JPMorgan са на мнение, че наближаващата рецесия на световната икономика ще бъде пряка последица на застаряващото западно население и търговските войни на Доналд Тръмп както с Китай, така и с традиционните партньори от ЕС. Проточилото […]

  • Според една апокрифна история, на въпрос с какво се занимава, чистач в НАСА отговорил „Помагам да пратим човек на Луната!“. Безспорно всяка компания би се радвала на подобна ангажираност от страна на служителите си, а всеки служител би бил щастлив да работи за компания, която е достойна за такава лоялност. Сред множеството инструменти за привличане […]

1 2