Привличането и задържането на качествени кадри става все по-трудно за работодателите, а конкуренцията между компаниите непрекъснато расте. С цел да успеят в това начинание, работодателите стават все по-изобретателни и предлагат на служителите си множество материални стимули, които да наклонят везните в тяхна полза. От своя страна, служителите все по-често обръщат внимание не само на брутното възнаграждение, което им се предлага, но и на финансовите и социални бонуси, които биха повишили качеството им на живот.

Финансовите стимули при лични постижения на работника или резултати на дружеството

Финансовите стимули под формата на различни бонуси са добре познати на повечето работодатели и доста често приемат формата на добавка към трудовото възнаграждение. От една страна, служителите могат да получат бонус на база на личните си резултати и постижения, което стимулира работниците да дават най-доброто от себе си по време на работа. От друга, все повече компании предлагат бонуси, свързани с предварително разработена схема и определен финансов резултат на дружеството, което стимулира не само личните, но и екипните постижения и спомага за оптимизацията на разходите и работните процеси във фирмата.

Закупуване на акции или дялове на компанията от служители. Някои компании стигат и по-далеч в приобщаването на служителите към верюуто на компанията, като предлагат възможност на служителите си да закупят акции или дялове на дружеството на преференциални условия или цени, по-ниски от пазарните. Превръщането на служителя в „собственик”, пряко споделящ перспективата и успехите на дружеството, спомага за създаването на чувство на принадлежност и мотивира служителите да допринасят максимално за развитието и растежа на компанията.

Еднократни бонуси. За да заздравят връзката си със служителите, работодателите ги стимулират финансово при различни поводи, несвързани пряко с работния процес. Освен бонуси за Коледа, много компании предлагат и еднократни парични бонуси при различни щастливи за служителя събития – бонус за рожден ден, бонус при раждане на дете или бонус при сключване на граждански брак. По този начин се споделя радостта от празника или личното щастие на работниците и се създава усещане за принадлежност към фирменото семейство.

Социални придобивки

Стресът, липсата на време, живот „на педала“ и прегряването, така нареченият “burnout” или “Fear of missing out” (FOMO) са явления, нарастващи през последните години. Намирането на баланс между работата и личния живот е от особена важност за висококвалифицираните кадри и за много от тях социалните придобивки са един от начините за подобряване на качеството на живот, тъй като спестяват време, усилия, когнитивна енергия, а често и нерви. Затова при избора си на работодател много от служителите обръщат специално внимание именно на социалните придобивки като наличието или липсата на някои от тях могат да бъдат ключови за решението на работника.

Повечето работодатели, особено в браншове като IT, инженеринг и т.н., възприемат социалните придобивки като ваучери за храна, напитки и леки закуски на работното място, карти за спорт и допълнително здравно осигуряване като едва ли не като абсолютният минимум, който да осигуряват на своите служители. Oсвен много популярните карти за спорт, някои компании добавят и абонамент за козметични услуги, химическо чистене, танци и различни други дейности. Заради голямата конкуренция на пазара на труда, работодателите предлагат и множество допълнителни придобивки:

Осигуряване на жилища на служителите (близо до местоработата), особено когато работниците са привлечени от друго населено място и новата позиция е свързана с преместване в нов град. Това спестява на работника не само пари, но и много време и усилия, необходими за намирането на подходящо жилище.

Детски градини и училища за децата на служителите – често работодателите покриват таксите или част от тях, ако работникът запише детето си в частно заведение, особено когато то е в близост до работното му място. Това сваля огромна финансова и логистична тежест от плещите на служителя, като в същото време показва, че работодателят е социално ангажиран и се грижи за най-важния аспект от живота на своите работници.

Правни услуги – От една страна, като всички граждани, работниците имат нужда от квалифициран правен съвет за свой личен казус, но често пъти нямат нужния опит и време, за да изберат подходящ адвокат. За да се възползват от правни услуги и да получат необходимата консултация, служителите често взимат отпуск и отсъстват от работа. От друга страна, дружествата обикновено се нуждаят от постоянно правно обслужване, което често пъти е под формата на абонаментни услуги. Работодателят може да включи в този абонамент определен брой часове за консултация на своите работници, които ще имат достъп до качествена и проверена от самия работодател правна услуга, спестявайки логистика и време. Разбира се, тук следва да се има предвид, че адвокатът не може да съветва работника по казуси, по които работодателят може да се окаже ответна страна.

Наличието на финансови и социални стимули е чудесен инструмент за мотивация на служителите. Правилното им въвеждане и управление способства за подобряване на дейността на работодателя чрез оптимизиране на разходите, избягване на евентуално непризнаване на разходите и глоби от данъчната администрация, както и на потенциални конфликти със служителите си.

Всеки един от тези инструменти разкрива специфични данъчни и правни аспекти, към които дружеството трябва да се отнася с внимание. Фирмата се нуждае от сигурност в третирането на различните бонуси от счетоводно-данъчна гледна точка, като използва правилна стратегия при въвеждане и имплементиране, и в същото време запази необходимата правна гъвкавост, която да позволи на работодателя при необходимост да изменя и отменя вече въведените бонуси.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови може да Ви консултира относно ноу-хоу въвеждането и данъчното облагане на всякакви бонуси и придобивки, с които да поощрите Вашите служители и да им осигурите по-добро качество на живот.