Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентни ограничения в световен мащаб. В желанието си да улесни свободното придвижване на хора в рамките на ЕС в съответствие с основните свободи, на които е изграден, Европейският Съюз прие Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Текст от значение за ЕИО). Цифровият сертификат (ще) се издава и приема и от държави, които не са членки на ЕС – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Швейцария ще признава европейският цифров сертификат при условията на взаимност – от момента, в който швейцарските COVID-19 сертификати започнат да се признават от ЕС.

На практика, сертификатът удостоверява, че притежателят му е: 1. ваксиниран с пълен курс на ваксинация с някоя от одобрените за ползване в ЕС ваксини; 2. преболедувал COVID-19 преди по-малко от 180 дни; или 3. има направен PCR/антигенен тест. Приемането на сертификатите на територията на целия ЕС се обезпечава от рамката за доверие за Цифровия сертификат на ЕС, която задължава държавите да поддържат достъпни регистри с издадените сертификати, като едновременно с това признават сертификатите, въведени в тази система. Очевидната полза за притежателите на сертификата е възможността да пътуват спокойно и с минимални ограничения от и до територията на държавите, в които сертификатът се приема – било по професионални, лични или туристически поводи.

Макар и важна стъпка напред, Цифровият сертификат не предоставя 100% сигурност срещу административните ограничения при пътуване. Чл. 11 от Регламент 2021/953 изрично допуска възможността държавите членки да въвеждат ограничения, разпростиращи се и върху притежателите на цифрови сертификати, ако това е необходимо и пропорционално на целта за опазване на общественото здраве в отговор на пандемията от COVID-19 (в общия случай съобразно насоките на Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13 октомври 2020 година относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19). Това ще става чрез механизма на т.нар. „внезапна спирачка“, съгласно който държавите членки трябва предварително да информират ЕК и останалите държави членки 48 часа преди въвеждането на рестрикциите (ако това е възможно) и да обявят информацията на обществеността поне 24 часа преди новите ограничения да влязат в сила.

Видно е, че пътуването в ЕС продължава да крие подводни камъни както за ваксинираните, така и за преболедувалите COVID-19 граждани. Борбата с пандемията до голяма степен се води на местно (държавно ниво), поради което ограниченията при пътуване се различават в зависимост от силата на заразата в дадената държава, а не само това – мерките падат и се въвеждат нови в рамките на дни. В този смисъл, дигиталният сертификат само допълва, но не замества внимателното планиране на пътуването и запознаването с изискванията на съответните държави, които често се различават в зависимост от причината за влизане – транзит, работа или почивка. Проверката трябва да е не просто обстойна, а и навременна, за да се избегнат карантини и ограничения и да сте сигурни, че ще достигнете Вашата дестинация без непредвидени срещи с местните власти.

Впечатляващо е, че държавите започнаха да имплементират необходимите технически изисквания не просто преди приемането на Регламента, а още по време на предварителните обсъждания на сертификата на ниво Европейска комисия. В резултат на това, 18 държави вече са започнали да издават документа, а още 12 имат техническата готовност да се включат към общата европейска рамка. Все пак чл. 15 от Регламент 2021/983 посочва, че сертификати за COVID-19, издадени преди 1 юли 2021 г., се приемат от държавите членки до 12 август 2021 г., ако съдържат необходимата информация за притежателя си. Същото важи и за сертификати, издадени след 1 юли 2021 г. от държави, които не са успели да въведат система за издаване на сертификати, отговаряща на техническите изисквания на Регламента.

Регламентът ще бъде в сила от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г.

От друга страна, наличието на възможности за ваксинация и издаването на единен документ за ваксинация или преболедуване позволява на националните власти постепенно да премахват ограниченията за ваксинирани лица. От сряда, 16.06.2021 г. влезе в сила Заповед РД-01-496/15.06.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г., с която на работодателите се дава възможност да разрешат работа без предпазни маски за лице в офиси, в които работят до 7 лица, всеки от които ваксиниран срещу или прекарал COVID-19. Така и във вътрешнонационалните правила започнаха да се появяват разпоредби, даващи предимство на лица, защитени от COVID-19. Седмица след това служебният министър на здравеопазването посочи, че тези правила могат да се разширят и до обекти с повече персонал, ако настоящите тенденции на разпространение на заразата се запазят. Така държавните органи следват тона, зададен от бизнеса и работодателите, които все по-често въвеждат ваксинацията срещу COVID-19 като изискване към кандидатите за работа.

В следствие на пандемията екипът на Адвокатска кантора Обретенови се специализира в проверка и оценка на въведените ограничения за дейности и пътуване; и в приложението на противоепидемичните мерки на европейско и локално ниво – както по лични, така и по професионални ангажименти. Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани със защитата на Вашия бизнес в условията на пандемия.