Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

  • България е член на Европейския съюз и като такава, гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали, работна ръка и хора. България има стабилна валута, която е вързана към еврото при фиксиран курс, стабилни публични финанси и нисък публичен дълг; Данъците в България са едни от най-ниските в Европейския съюз и света – в това число […]

  • На 16.03.2018 г. Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност бе изменен, за да позволи много по-лесен достъп на висококвалифицирани работници от държави извън ЕС до българския пазар на труда. Новите разпоредби ще влязат в сила на 23.05.2018 г. и ще увеличат драстично шанса чужди специалисти да намерят препитание в България. Тази стъпка е част […]