+ Правни услуги – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

 

 • Юридическа помощ и консултантска дейност.

  Предлагаме на нашите клиенти широк спектър юридически услуги и консултации. Подготвяме, снабдяваме и анализираме нужната документация на клиентите ни във връзка с извършваната от тях дейност. Предоставяме съдействие при подготовка и осъществяване на проекти и инвестиции.

  Отдаваме голямо значение на извършването на оценка на риска и неговата превенция. При достигнат конфликт съдействаме за разрешаването му чрез участие в преговори и достигане до споразумение.

 • Процесуално представителство пред съд.

  Адвокатска кантора Обретенови предлага процесуално представителство и защита на физически и юридически лица пред всички инстанции и съдилища в Република България включително и необходимото предварителното обезпечаване на исковете. Адвокатите ни се стремят винаги към най-добрия резултат, независимо от поставените обстоятелства.

  Опитът ни в съдебната зала не само помага при разработването на ефективни за клиента стратегии, но и дава възможността за адекватна оценка на риска. Вземането на информирано решение относно рисковете от съдебни спорове и потенциалните резултати е от ключово значение за крайния успех.

 • Правни услуги за чуждестранни дружества и физически лица.

  За международни дружества или чуждестранни физически лица, желаещи да се установят и развиват икономическа дейност на територията на Република България, Адвокатска кантора Обретенови предлага пълно обслужване, целящо информираност и сигурност на клиента чрез предварително проучване на правната рамка и съдействие при постигане на желания резултат.

  Услугата включва консултация относно и регистрация на търговски дружества, представляване на клиента пред данъчните, миграционните, осигурителните и съдебни органи, съдействие при получаване на всякакъв вид разрешения и лицензи.

  В случай, че дейността налага установяване на собствениците, управители или служители – чужди граждани на територията на Република България, ние ще съдействаме за гладкото осъществяване на установяването за лицето и неговото семейство. Услугата включва помощ и представителство при първоначалното влизане в България; получаване на разрешения за пребиваване и работа (включително Синя карта на ЕС); комуникация с компетентните миграционни, данъчни и осигурителни органи; признаване и приравняване на образователни и професионални квалификации и степени от други държави; записване на деца на чужди граждани в съответния етап на българското образование; закупуване на недвижими имоти; изготвяне и сключване на всякакъв вид договори.

 • Абонамент за правно обслужване.

  Ако Вашето ежедневие или бизнес се нуждаят често от правно съдействие и адвокатски услуги, фиксираната абонаментна система за таксуване може да е по-ефективен и предвидим вариант за Вас, отколкото почасово таксуване. Нашите дългосрочни клиенти предпочитат да работят с нас на основата на абонамент за правно обслужване. Адвокатска кантора Обретенови цели цялостно юридическо обслужване на своите постоянни клиенти, с което да им предостави сигурност и удобство в тяхната дейност. Абонаментът за правно обслужване гарантира квалифицирана правна помощ, приоритетност и индивидуален подход спрямо специфичните нужди на всеки клиент.