Редица икономически анализатори предупреждават, че 2020 г. ще е годината на следващата финансова криза. Експерти от Forbes , Moody’s и JPMorgan са на мнение, че наближаващата рецесия на световната икономика ще бъде пряка последица на застаряващото западно население и търговските войни на Доналд Тръмп както с Китай, така и с традиционните партньори от ЕС. Проточилото се повече от три години напускане на Великобритания също поставя редица неизвестни пред икономическото бъдеще на Съюза, поради което множество инвеститори предпочитат да изчакат окончателната развръзка на Брекзит.

В същото време, европейската икономика е изправена пред свои собствени проблеми. Германия, най-голямата икономика на Стария континент, се готви за рецесия, а основни отрасли като автомобилостроене, машиностроене и химическа индустрия преминават през съществени преструктурирания и намаления на поръчки. Италианската икономика, четвърта по големина в ЕС, влезе в рецесия през второто тримесечие на 2018 г., и оттогава поддържа растеж от едва 0,1%, което принуди Banca d’Italia да промени консервативно прогнозите си за следващите години. Германия (15%) и Италия (9%) също така са държавите, за които България изнася най-много стоки. Стагнацията на икономиката неизбежно ще се отрази на българските предприятия, които разчитат на износ към европейските пазари, както и на техните непосредствени доставчици.

Разбира се, прогнозираното „охлаждане“ на европейската икономика може да се дължи и на обичайните икономически цикли. Във всеки случай, този застой непременно ще засегне българския пазар. Европейската комисия прогнозира растеж на българската икономика с около 3% на година в следващите три години, но се очаква инвестициите да бъдат засегнати от увеличената несигурност.

Ако „муха и банка се убиват с вестник“, то към тях не би било необосновано да прибавим и икономическия растеж. Макар прогнозните данни да не са толкова стряскащи, разтревожените инвеститори се влияят от апокалиптичната реторика, господстваща сред анализаторите. При наличието на такива нагласи, всяка разумна компания би взела мерки, за да сведе до минимум негативните последици за своите собствени производство и бизнес. Зачестилите индикации от наши клиенти за нетипични забавени плащания от техни контрагенти свидетелстват, че българските предприятия (и в частност тези, чиито бизнес е ориентиран към износ на стоки в ЕС) вече усещат гореспоменатите колебания за инвестиции, което ги лишава от нови, или дори от текущи поръчки. Ако прогнозите се оправдаят, тези предприятия ще трябва да свият производството си или да променят бизнес плановете си в краткосрочен и средносрочен план, което може да направи невъзможно обслужването на задълженията на част от тези дружества. Междуфирмената задлъжнялост тенденциозно се увеличава по време на кризи или рецесии, като засяга не само дружества, зависими от износ, но и всички техни контрагенти, с оглед на което от Адвокатска кантора Обретенови съветваме своите клиенти-кредитори да предприемат стъпки за установяване и събиране на всички просрочени задължения.

Подобен подход е изключително полезен за т.нар. хирографарни кредитори – лица, чиито вземания не са обезпечени с определено имущество на длъжника. Веднъж започнал, процесът на задлъжняване може да направи удовлетворяването на обикновените кредитори трудно, а понякога дори и невъзможно – в условията на рецесия шансовете на дружества, които са свръхзадлъжнели, да се възстановят достатъчно, за да погасят задълженията си, клонят към нула. За обикновените кредитори е наложително да изпреварят събитията, като съберат своите вземания преди длъжникът да натрупа прекомерни задължения към други контрагенти или към държавата. Тези действия представляват разумна превантивна мярка от страна на кредитора, която може да му осигури както известно спокойствие при събираемост на задължения, така и свободен финансов ресурс, нужен в случай на по-тежка рецесия.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови притежава богат опит в тази сфера – както в доброволното, така и в принудителното събиране на вземания, включително чрез участие в преговори с длъжниците и представителство в искови и изпълнителни производства срещу тях. Препоръчително е събирането на изискуеми вземания да започне поне около година преди прогнозната дата, след която икономическата ситуация ще направи удовлетворяването на кредитора невъзможно.