На 30 януари 2018 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) публикува отговори на Често задавани въпроси.

относно това как очертаващият се Брекзит ще се отрази на притежатели на търговски марки на ЕС и дизайни на Общността. Често задаваните въпроси предвиждат „сценарий, в който договарящите страни не стигнат до споразумение“.

Според Често задаваните въпроси, ако такова споразумение не бъде сключено, всички търговски марки на ЕС и дизайни на Общността ще спрат да се ползват с правна защита във Великобритания от т.нар. „дата на напускане“ – 00:00 ч. CET на 30.03.2019 г. От този момент нататък, Великобритания ще бъде „трета държава“ за нуждите на защитата на търговските марки на ЕС.

Използването на търговска марка на ЕС на територията на Великобритания след датата на напускане няма да служи за запазване на правата върху марката.

От административна гледна точка, английският език ще продължи да бъде работен за EUIPO.

Както Европейската комисия подчерта наскоро, „подготовката за напускането не стои само пред европейските и националните власти, но и пред частните лица“. Ако сте една от засегнатите страни, не се колебайте да се свържете с нас, за да получите помощ при справянето с последствията от Брекзит.

Пълният текст на Често задаваните въпроси може да бъде намерен тук.

(на английски).