Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

С приемането си в Европейския съюз през 2007 г. България се превърна в привлекателна дестинация за чужди граждани, желаещи да се установят тук. Улеснените правила на европейското законодателство позволяват на компании и физически лица да се възползват от възможностите, предоставени от трудовата мобилност и програми като Синя карта на ЕС.

В стремежа си да осигури на своите клиенти комплексни правни услуги, Адвокатска кантора Обретенови добави миграционното право в своите сфери на дейност. Разбираме, че глобализацията позволява на новите предприемачи и инвеститорите да разчитат на мобилност на тяхната работна сила като етап от процеса им на развитие, а на работниците – да търсят кариерно развитие извън родината си.

Макар българското законодателство да е напълно хармонизирано с европейското, допустимите разминавания с оглед на националната политика и остатъчната тромавост на българската администрация превръщат използването на миграционните възможности в истинско предизвикателство за чуждите граждани без квалифицирана юридическа помощ. Навигирането в лабиринта от разпоредби и изисквания на редицата отговорни органи изисква задълбочен опит и познания в областта на миграционното право с оглед успешното постигане на зададените цели и оптимизация на нужните време и ресурси.

През годините екипът на Адвокатска кантора Обретенови се специализира в консултирането при получаване на удостоверения за пребиваване на чужди граждани, както и обслужване на нуждите на нашите международни корпоративни клиенти във връзка с трудовата миграция и мобилност както на граждани на ЕС, така и на граждани на трети страни (и в частност Синя карта на ЕС). Осигуряваме на нашите клиенти индивидуализирани решения, вземащи предвид специфичните нужди на всеки отделен казус. Познаваме в детайли изискванията на миграционното законодателство, което ни позволява да дадем предварителна оценка и да започнем работа по конкретния казус в най-кратки срокове, като осигурим на нашите клиенти нужното спокойствие и гъвкавост. Нашите клиенти могат да бъдат спокойни, че ще получат най-доброто решение в съответствие с разпоредбите на българското и европейското право, независимо дали става въпрос за мобилност на мениджърския състав на международна компания или на член на семейството на физическо лице.