+ адвокат Костадин Обретенов – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

 • Адвокат Костадин Обретенов има значителен опит в търговското, екологично, административно и международно право. Той се съсредоточава върху въпроси, свързани с нуждите на бизнеса в и извън националните рамки, административните регулации и аспектите на законодателството на околната среда, както и с казуси по международно публично и частно право. Преди да се присъедини към адвокатската кантора, Костадин Обретенов е консултирал и представлявал държавната екологична администрация. Благодарение на тясното си сътрудничество с Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, адвокат Обретенов успява да привлече в екипа си някои от най-добрите завършващи юристи.

  Членства, Участия и Награди

  • Член на Адвокатска колегия – гр. Пловдив
  • Член на Сдружение за международни състезания по право.
  • Ръководител (advisor) на отбора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за международното правно състезание Philip C. Jessup през периода 2012-2018г.
  • Mеждународно правно състезание Philip C. Jessup 2012 – награда първо място на националните финали, участие в международните финали във Вашингтон.
  • Eвропейско правно състезание Central and East European Moot competition (CEEMC) през 2011.
  • Национални финали на международното правно състезание Philip C. Jessup през 2011 и награда първо място за най-добра писмена защита.

Научни публикации

“Правно действие на съобщаването, направено на длъжника, за промяна на кредитора при цесия на вземането.” – Университет за национално и световно стопанство, годишник на Юридическия факултет, 3/2010