+ Държава и административна политика – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

В днешният климат на все по-всеобхватни регулации и по-всепроникваща намеса на държавните органи в дейността на частни лица, за всеки предприемач е от съществена важност да познава методите на администрацията. Помощта на адвокат, който може да взаимодейства ефективно с компетентните органи на всички нива вече не е лукс, а необходимост.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови се състои от адвокати, които имат богата съдебна практика и са работили както с физически и юридически лица, така и със самата държавна и общинска администрация като нейни представители. Защитавали сме редица клиенти в спорове по обширна гама административни и съдебни производства, включително в областта на екологичното право, трудовото право, административно и данъчно право и др. Нашите адвокати имат опита и стратегическия know-how да Ви преведат през лабиринта на нужните процедури и да постигнат търсените резултати.

Ние разчитаме на опита си, но също така непрекъснато следим за изменения в законодателството и въвеждаме най-новите добри практики, за да дадем на нашите клиенти предимството, от което се нуждаят. Нещо повече, ние не се задоволяваме с пасивна роля, а взимаме активно участие във внедряването на нови решения в административния апарат чрез предложения за изменения в приложимите нормативни актове, целящи да запълнят празнини или да поправят неточности в текущото законодателство в области, които засягат интересите на клиентите ни.

Поддържаме непрекъсната комуникация и контакти с представителите на държавната администрация за постигане на полезни и социално отговорни решения, вдъхновени от опита ни в сферата, които да съответстват на приетата от нашите клиенти стратегия и да ограничат до минимум възникването на бъдещи проблеми. Впрягаме знанията си в редица отрасли и внимателно индивидуализираме своя подход, за да постигнем планираните резултати от Вашата дейност и да пресечем в зародиш всички непредвидени последици чрез целенасочени действия в рамките на Вашите законни права и задължения.