Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Практиката в областта на корпоративното и търговското право е гръбнака на Адвокатска кантора Обретенови. Кантората консултира както големи и средни международни предприятия, инвестиращи в България, така и български дружества. Нашите услуги включват консултиране и защита на интересите на клиентите ни на всеки един етап от жизнения път на техните предприятия.

Адвокатска кантора Обретенови предлага иновативни решения, които да опростят вродената сложност на корпоративните реалности – било то във вече установени или тепърва изграждащи се предприятия. Наясно сме, че всяко дружество има уникална структура и самостоятелни нужди, поради което никога не се задоволяваме със стандартни съвети и решения. Работим с основополагащата вяра, че всичко, което правим за нашите клиенти, е приспособено към техните специфични изисквания в областта на дружественото право, административните отношения с институциите, търговската дейност на компанията, както и трудовите взаимоотношения със своите служители. Нашите клиенти получават практически съвети и подкрепа, приспособени към контекста на техния бизнес и законодателствата, в рамките на които оперират.

Задълбоченото познаване на дейността на нашите клиенти, техните бизнес решения и проблемите, които могат да срещнат, са от жизненоважно значение при предлагането на една изключително качествена правна услуга. Нашето основно предимство е екипът ни, притежаващ опит в широка гама от правни отрасли, което ни позволява да разгледаме всеки един проблем в дълбочина и да го разрешим бързо и ефективно.