+ Строителство и недвижими имоти – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

В Адвокатска кантора Обретенови сме наясно, че сделките с недвижими имоти (както местни, така и с международен елемент) стават все по-сложни и често пъти поетапни. Екипът ни предоставя консултации, осигуряващи гладко протичане на инвестицията на всеки един етап на инвестиционни проекти от всякакъв калибър: от планиране и дизайн до завършването на строителните работи. Предлагаме комплексни правни услуги, включващи всичко от изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение до подготовка на нотариалните актове и набавяне на необходимите разрешителни. Адвокатска кантора Обретенови може да бъде моста между добрите практики на нашите международни клиенти, разработени в съответствие с местното им законодателство, и изискванията на българската администрация, за постигане на желания от клиента резултат.

Тъй като придаваме изключителна важност на сигурността и ограничаването на риска в сделките с недвижими имоти, извършваме предварителни проверки на имоти за тежести или вещноправни претенции от трети лица.

Независимо дали полагаме основите на амбициозни мащабни проекти или изясняваме правни положения в областта на устройството на територията и строителни изисквания, нашите адвокати предлагат експертни правни съвети. Кантората има задълбочен опит в областта на договарянето на споразумения за покупко-продажба, строеж, наем и финансиране на всякакви видове недвижимо имущество, както за промишлени, така и за търговски и жилищни цели. Изготвяме нотариални актове, както и осигуряваме необходимата документация за осъществяване на сделката.

Не на последно място, нашите адвокати имат дългогодишен опит в съдебната защита на вещни права от всякакъв тип, включително право на собственост, строеж, преминаване, сервитутни права и др., независимо от лицата, нарушили тези права – администрация, частни и корпоративни лица.