+ Промишлено производство – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Адвокатска кантора Обретенови обслужва клиенти от производствения сектор, като комбинира правния си опит със задълбочено познаване на нуждите на бизнеса. Това ни позволява да осигурим надеждна и рентабилна услуга във всеки един етап от Вашето бизнес пътешествие. Опитът ни се разпростира върху инвестиционно право; търговски договори; защита на интелектуалната собственост; трудово право; екологично право; административни и данъчни въпроси.

Адвокатска кантора Обретенови може да Ви помогне при първоначалното изграждане на производствено предприятие – имаме опит в планирането и изпълнението на инвестиции в размер на 20 000 000 лева – участвали сме в преговори с контрагенти, процедура по избор и проучване на изпълнител, подготовка и сключване на договор за строителство и проектиране, проучване на изискванията за осъществяване на инвестиционно предложение. Подпомагали сме наши клиенти при изграждане на индустриален развоен център – инвестиция на стойност 450 000 лева.

Съдействаме на клиентите си при набирането на персонал и уреждане на отношенията работодател-служител, като имаме конкретен опит в създаване на европейски работнически синдикат в съответствие с разпоредбите на ЕС; въвеждане на сумарно изчисляване на работно време в производствено предприятие с над 400 работника; въвеждане на социални придобивки в предприятия; въвеждане и сключване на договори за предоставен персонал от предприятия, осигуряващи временна заетост; оптимизация на риска и разходите за труд при нови проекти в съществуващо предприятие; сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; обжалване и съдебна защита.

Имаме опит в създаване на условия за сътрудничество между бизнес и университети (ПУ, ТУ, УХТ) и професионални гимназии (ПГЕЕ). Подпомагаме предприемачите при тяхната инвестиция в развитието и професионалната квалификация на работната сила чрез преговори и сключване на договори и меморандуми между учебни заведения и представители на бизнеса за стажове, обучения, наеми и развойна дейност в съответствие с най-добрите практики.

В случай, че пазарът на труда в България не предлага нужната квалифицирана работна ръка, предлагаме комплексни услуги по въпросите на трудова миграция от ЕС и от трети страни, включително в процедурата по издаване на Синя карта на ЕС. Адвокатска кантора Обретенови осигурява на своите клиенти пълно правно обслужване по въпросите на трудовото право, базирано на дългогодишния ни опит и познаване на дейността на големи и средни предприятия.

От друга страна, клиентите ни се намират под постоянен натиск при предлагане на своите продукти на пазара. Нашият екип притежава обширни познания по приложимото право в сектора и Ви помага да намалите до минимум потенциални наказателни производства и санкции. Впрягаме знанията си в редица отрасли и внимателно индивидуализираме своя подход, за да постигнем планираните резултати от Вашата дейност и да пресечем в зародиш всички непредвидени последици чрез целенасочени действия в рамките на Вашите законни права и задължения.

Адвокатска кантора Обретенови осигурява на своите клиенти и така нужното спокойствие при договаряне с подизпълнители, доставчици и дистрибутори. Считаме, че контрагентите следва да подсилват, а не да подкопават надеждността на предприятието, поради което изготвяме подробни договори и споразумения с внимание към детайла, базирано на задълбочените ни познания във Вашата сфера на дейност.

За нашите клиенти в производството е изключително важно да изградят свой разпознаваем имидж и да го защитят надеждно. Регистрацията на търговска марка е най-бързият, разумен и евтин начин за осигурите изключителност за своята марка. Колкото по-успешен е Вашият продукт, толкова повече марката започва да придобива самостоятелна стойност. Инвеститорите ще оценят дали сте предприели нужната регистрация, за да защитите този актив и своя имидж. Притежанието на регистрирана търговска марка чувствително увеличава стойността на вашето предприятие в очите на всеки потенциален партньор.

Консултираме нашите клиенти и при развитие и имплементиране на техните рекламни стратегии, за да спазим строгите изисквания на българското рекламно законодателство и добросъвестната конкуренция. За целта работим в тясно сътрудничество с предпочетените от клиента дизайнери, PR-експерти и др.

Адвокатска кантора Обретенови е надежден партньор и когато Вашият бизнес излезе и на международният пазар. Имаме опит в международния транспорт и продажба на различни видове стоки в Европа и света. Договаряме условия при превоз и доставка при съблюдаване на изискванията за износ/внос, транспорт и застраховане. Участваме в преговори и изготвяне на договори с международни контрагенти.

Независимо дали сте бутиков производител или международен конгломерат, Адвокатска кантора Обретенови ще бъде до Вас във всеки един етап от Вашето развитие на българския и международен пазар.