+ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДВОКАТСКА КАНТОРА ОБРЕТЕНОВИ – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR)

1. Данни за Адвокатска кантора Обретенови като администратор на лични данни и контакт с нас:

Адвокатска кантора Обретенови, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович“ №3, ет.3, офис 7, е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяваната от дружеството дейност.
Искания до Адвокатска кантора Обретенови като администратор на лични данни можете да подадете на имейл: office@codilex.eu или на хартиен носител в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович“ №3, ет. 3, офис 7.

2. Какви категории лични данни събира Адвокатска кантора Обретенови и за какви цели се обработват:

При упражняване на дейността си Адвокатска кантора Обретенови обработва лични данни на физически лица, засегнати от казуса, по който нашите клиенти търсят консултация – включително длъжници, кредитори, управители, контрагенти, ищци, ответници и др. лица – основно за целите на изпълнението на договор, по който субекта на данните е страна; или за целите на легитимните интереси на трета страна(клиента) за установяване, упражняване или защита на правни претенции – основания за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „е“ и чл. 9, пара. 2, б. „е“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са ни предоставени от нашите клиенти и са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, посочени в сключените с нашите клиенти договори.

За целите на финансово-счетоводната отчетност, Адвокатска кантора Обретенови обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица контрагенти и представители на юридически лица – контрагенти. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност и здравословното състояние на лицата.

Адвокатска кантора Обретенови обработва данни на базата на съгласие на субекта само ако лицето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

В извънредни случаи Адвокатска кантора Обретенови може да обработва лични данни на други основания, посочени в GDPR. Адвокатска кантора Обретенови уведомява всеки субект на данни за точното основание, на базата на което се обработват личните му данни.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

Нашите клиенти не са длъжни да ни предоставят лични данни. Непредоставянето на личните данни би довело до невъзможността да бъде сключен договор с клиента и да бъде извършена адекватна правна консултация.

3. Нашият уебсайт:

Интернет страницата ни използва бисквитки (“cookies”). Бисквитките са текстови файлове, които позволяват посещавани интернет сайтове и сървъри да различават индивидуалния браузър на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез използване на уникалния идентификационен номер на бисквитката. В случай, че субектът на данни деактивира бисквитките в използвания интернет браузър, това може да доведе до намаляване на функционалността на нашия сайт.

Ако редактирате или публикувате, статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Сайтът използва Google Analytics – инструмент на Google Inc, чрез който Google ни предоставя статистика за посещаемостта на сайта си. Информацията, която получаваме, е псевдонимизирана и не е достатъчна, за да Ви идентифицираме като физическо лице. Информацията се пази в продължение на 26 месеца, след което се изтрива автоматично. Можете да поискате Google Analytics да не Ви проследява от тук.

Нашият уебсайт не съдържа форма за контакти, поради което не събираме и обработваме данни, чрез които вие можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове: Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти, включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

4. Разкриване на лични данни на трети лица:

Личните данни, които ние обработваме, могат да бъдат разкрити пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и на базата съответните правни основания. Личните данни, които ние обработваме, могат да бъдат предоставени на трети лица в случай, че това е нужно за постигането на целите, за които личните данни се обработват. Такива лица могат да бъдат административни органи, организации, контрагенти, счетоводители, адвокати, външни сътрудници, банки – за нуждите за изплащане на възнаграждения, куриерски фирми и пощенски оператори – за осъществяване на кореспонденция. Адвокатска кантора Обретенови не предоставя лични данни на трети държави.

5. Колко дълго държим личните ви данни:

Адвокатска кантора Обретенови съхранява обработваните лични данни за срок от пет години от прекратяване на договора с клиента, за изпълнението или във връзка с който са събрани и обработвани данните.

6. Права на субектите на данни:

GDPR предоставя на субектите на данни редица права, които Вие можете да упражните, ако смятате, че нашето обработване на лични данни засяга вашите интереси:
– право на достъп до данните и информация за целите на обработването;
– право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
– право на коригиране на личните данни;
– право на изтриване на личните данни;
– право на ограничаване обработването на лични данни;
– право на преносимост на лични данни;
– право на възражение срещу обработването;
Искания до Адвокатска кантора Обретенови като администратор на лични данни можете да подадете на имейл: office@codilex.eu или на хартиен носител в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Стефан Веркович“ №3, ет. 3, офис 7. Разглеждането на Вашите искания е абсолютно безплатно освен в случаите, в които исканията са крайно неоснователни или прекомерни, особено с оглед на тяхната повторяемост. В този случай GDPR ни позволява да наложим разумна такса за изпълнението на Вашето искане, или да Ви откажем да предприемем действия по него.
– право на жалба до Комисията за защита на личните данни или компетентния съд.
Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни може да получите на посочените координати за връзка с администратора на лични данни.