+ Миграция и инвестиционна миграция – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

С приемането си в Европейския съюз през 2007 г. България се превърна в привлекателна дестинация за чужди граждани, желаещи да се установят тук. Улеснените правила на европейското законодателство позволяват на компании и физически лица да се възползват от възможностите, предоставени от трудовата мобилност и програми като Синя карта на ЕС.

В Адвокатска кантора Обретенови разбираме, че предприемачи и инвеститори разчитат на мобилността на тяхната работна сила като етап от процеса им на развитие, а работниците все по-често преследват кариерно развитие извън родината си.

Макар българското законодателство да е напълно хармонизирано с европейското, допустимите разминавания с оглед на националната политика и остатъчната тромавост на българската администрация превръщат използването на миграционните възможности в истинско предизвикателство за чуждите граждани без квалифицирана юридическа помощ. Навигирането в лабиринта от разпоредби и изисквания на редицата отговорни органи изисква задълбочен опит и познания в областта на миграционното право с оглед успешното постигане на зададените цели и оптимизация на нужните време и ресурси. С оглед на това, нашите адвокати осигуряват представителство пред компетентните органи.

През годините екипът на Адвокатска кантора Обретенови се специализира в консултирането при получаване на удостоверения за пребиваване на чужди граждани, както и обслужване на нуждите на нашите международни корпоративни клиенти във връзка с трудовата миграция и мобилност както на граждани на ЕС, така и на граждани на трети страни (и в частност Синя карта на ЕС). Наясно сме, че независимо от причината, имиграцията поставя чужденеца в състояние, в което той трябва да изгради ежедневието си от нулата в непозната за него държава и култура, поради което подкрепяме лицата и във вторични за миграцията проблеми като закупуване и наем на жилище, закупуване на задължителни застраховки, признаване и продължаване на образование, избягване на двойно данъчно облагане, осигурителни въпроси, получаване на СУМПС, съдействие при подготовка на документи за виза и др.

Осигуряваме на нашите клиенти индивидуализирани решения, взимащи предвид специфичните нужди на всеки отделен казус. Кантората ни е в постоянна комуникация с Дирекция „Миграция“ към МВР и Агенцията по заетостта относно актуалните практики и методи, прилагани от администрацията, което ни позволява да дадем предварителна оценка и да започнем работа по конкретния казус в най-кратки срокове, като осигурим на нашите клиенти нужното спокойствие и гъвкавост. Нашите клиенти могат да са спокойни, че ще получат най-доброто решение в съответствие с разпоредбите на българското и европейското право, независимо дали става въпрос за мобилност на мениджърския състав на международна компания или на член на семейството на физическо лице.