Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

В днешната реалност на все по-рестриктивни и всеобхватни регулации, усилията по съблюдаването на всички приложими към дейността на едно предприятие разпоредби е право пропорционална на размера на компанията. Адвокатска кантора Обретенови предлага на своите клиенти профилактични правни одити, целящи да идентифицират и премахнат потенциални проблемни практики.

Както всеки организъм, едно изправно и успешно предприятие се нуждае от профилактика на дейността си. Резултатите от правния одит осигуряват на мениджмънта лостовете, с които да подобри вътрешното действие на компанията и да изчисти неволни пропуски в съблюдаването на законовите изисквания, които биха могли да доведат до административни или съдебни проблеми за клиента. Опитът на нашите адвокати ни позволява да консултираме клиенти в широк спектър от отрасли.

В зависимост от големината и структурата на предприятието, нашият одит може както да покрие всички аспекти на дейността на клиента, така и да се ограничи до специфични проблеми и конкретни отдели. Общият ни одитен модел се приспособява към всеки отделен казус, за да осигурим преглед на отличителните черти и да разгледаме основополагащите проблеми на предприятието.Чрез подходящи за вашата дейност методи (включително въпросници, преглед на документи, интервюта и др.) откриваме и представяме проблемите на клиентите си в удобна за тях форма, осигуряваща им възможност да реагират и отстранят установените нередности или недобри практики.

Този подход спестява на клиентите ни потенциални разходи, свързани с глоби и производства, чрез ранно диагностициране на проблемните зони и въвеждане на необходимите решения за избягване на бъдещи усложнения, както и на добри практики за оптимизиране на дейността.