+ IT и нови технологии – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Правната рамка и защитата на иновациите са основен аспект от дейността на Адвокатска кантора Обретенови. Законът винаги изостава от развитието на новопоявилите се технологии, които регулира, в резултат на информационните скокове в обществените отношения. Независимо от това, за разработчици и потребители е еднакво важно да намерят работещо решение за създалия се правен вакуум. Още преди да пуснат своите продукти на пазара, клиентите ни се нуждаят от постоянно сътрудничество с юристи, които споделят тяхната страст към развитието на динамичния свят на високите технологии, за да се преборят с редицата правни предизвикателства, породени от свръхразвитие и новаторство. Ние сме мостът между консервативността на правото и мисионерският дух на дигиталното предприемачество.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови познава в дълбочина съществуващата правна регламентация и спецификата на транспонирането ѝ в дигитален контекст. Гордеем се със способността си да адаптираме традиционни решения към нуждите на IT обществото и да създаваме оригинални решения, които да се установят като прецеденти в бъдещата практика в областта на информационното право. Както нашите клиенти в областта на софтуерните разработки могат да потвърдят, разработените от нас стратегии и решения чувствително намалят рисковете, свързани с осъществяването на желания проект, особено що се отнася до terra incognita на информационното общество.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови включва адвокати с образование в IT сферата, но въпреки това работим в тясно сътрудничество с наши партньори в сектора, което ни осигурява задълбочен поглед не само в правната, но и в технологичната страна на проектите на нашите клиенти.