+ адвокат Илина Обретенова – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

  • адвокат Илина Обретенва
Образование

Специалност: магистър по Право
Университет: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, България

Членства

Член на Адвокатска колегия – гр. Пловдив

Курсове

• „Право на ЕС – правила за определяне на международната подведомственост и подсъдност на различните видове граждански, търговски и семейни дела. Заповедно производство и европейски изпълнителни основания“
• „Медиация на търговски спорове“
• „Правна инициатива за обучение и развитие“
• „Курс по Семейно право“
• „Квалификационна програма по ЗУТ и ГПК“
• „Квалификационна програма по Наказателно право“