+ Интелектуална собственост и защита на търговски марки. – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Компаниите инвестират значителни средства, за да изградят свои имидж и марка, които да използват за установяване на корпоративната си идентичност на пазара. Регистрацията на търговска марка е най-бързият, разумен и евтин начин да осигурите изключителност за своя продукт.

Ние предлагаме пълната гама от услуги, нужни за защита на Вашата търговска марка. Стремим се да помогнем на клиентите си във всеки един етап, като извършваме предварителни проучвания и предоставяме консултации на база резултатите от проучването; регистрираме национални марки пред Българското патентно ведомство (BPO), марки на ЕС пред Службата на Европейския съюз за интелектуална. собственост (EUIPO) в Аликанте, Испания; и международни търговски марки пред Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Нашият екип има на разположение услугите на сертифицирани представители по индустриалната собственост пред Българското патентно ведомство (BPO), които имат правото да ви представляват в производствата както пред BPO, така и пред Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната Организация за интелектуална собственост (WIPO).

Веднъж регистрирали Вашата марка, юристите на Адвокатска кантора Обретенови могат да Ви помогнат да се възползвате от новопридобитата правна защита чрез наблюдение за идентични или сходни марки; чрез подаване на опозиции и заявки за подновяване; или чрез процесуално представителство на нашите клиенти в спорове за права на интелектуалната собственост в случай, че те бъдат нарушени.