Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Новият Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) придава на защитата на личните данни на физическите лица първостепенно значение като част от мащабната политика на Европейския съюз срещу злоупотребите с лични данни, от която бяха засегнати дори и най-големите световни корпорации. Адвокатска кантора Обретенови предлага правен анализ и изготвяне на необходимите документи за съблюдаване на GDPR, съобразени със спецификите на дейността на нашите клиенти.

Освен познания в областта на защитата на личните данни и своевременно внедряване на най-актуалните добри практики, екипът ни може да се похвали и със задълбочено познаване на регламентацията на различните отрасли, което ни позволява да идентифицираме и разрешим проблемите, които всеки един клиент среща, независимо дали клиентът оперира в сферата на търговията или желае да защити личните данни на своите служители. Намирането на решение, което взема предвид широкия контекст на дейността на дружеството, е ключово за разумното внедряване на механизми за защита на личните данни.

Адвокатска кантора Обретенови има опит със защитата на лични данни с международен елемент, включително предоставянето им в трети държави без адекватно ниво на защита. Като част от нашите услуги предлагаме анализ на бизнес процесите и информационните потоци в предприятието; пълен преглед на документооборота и привеждане на вътрешните правила, бланки и договори в съответствие с GDPR, както и консултация във връзка с имплементацията на технически средства за защита. С оглед на това, че съблюдаването на GDPR е по своята същност продължаващ процес, Адвокатска кантора Обретенови предлага текущи консултации във връзка с възникнали въпроси относно защитата на личните данни. Спецификите на всеки отделен бизнес и организация се взимат предвид при предоставяне на горепосочените услуги.