+ Хранителна индустрия – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Адвокатска кантора Обретенови обслужва клиенти от хранителната индустрия, включително производители, дистрибутори на хранителни продукти и напитки, както и ресторантьори, като комбинираме правния си опит със задълбочено познаване на нуждите на сектора. Това ни позволява да осигурим надеждна и рентабилна услуга във всеки един етап от Вашето бизнес пътешествие. Опитът ни се разпростира върху инвестиционно право; търговски договори; защита на интелектуалната собственост; трудово право; административни и данъчни въпроси.

Адвокатска кантора Обретенови може да Ви помогне при първоначалното изграждане на производствените мощности и помещения. Участваме в преговори с контрагенти, процедура по избор и проучване на изпълнител, подготовка и сключване на договор за строителство и проектиране, проучване на изискванията за осъществяване на инвестиционно предложение. Подпомагаме клиентите си при набирането на персонал и уреждане на отношенията работодател-служител в съответствие с най-добрите практики.

В днешно време потребителите обръщат все повече и повече внимание на здравето си и на опазването на околната среда като част от широката европейска тенденция за вменяване на административни отговорности на търговските дружества. По този начин клиентите ни се намират под постоянен натиск при предлагане на своите продукти на пазара. Нашият екип притежава обширни познания по приложимото право в сектора и Ви помага да намалите до минимум потенциални наказателни производства и санкции.

Всяко подобно начинание отправя предизвикателства към собствениците, инвеститорите и мениджърите. За нашите клиенти в хранителната индустрия е изключително важно да изградят свой разпознаваем имидж и да го защитят надеждно. Регистрацията на търговска марка е най-бързият, разумен и евтин начин за осигурите изключителност да своята марка. Колкото по-успешен е Вашият продукт, толкова повече марката започва да придобива самостоятелна стойност. Инвеститорите ще оценят дали сте предприели нужната регистрация, за да защитите този актив и своят имидж. Притежанието на регистрирана търговска марка чувствително увеличава стойността на вашето предприятие в очите на всеки потенциален партньор.

Консултираме нашите клиенти и при развитие и имплементиране на техните рекламни стратегии, за да спазим строгите изисквания на българското рекламно законодателство и добросъвестната конкуренция. За целта работим в тясно сътрудничество с предпочетените от клиента дизайнери, PR-експерти и др.

Адвокатска кантора Обретенови е надежден партньор и когато Вашият бизнес излезе и на международният пазар. Имаме опит в международния транспорт и продажба на различни видове стоки в Европа и света. Договаряме условия при превоз и доставка при съблюдаване на изискванията за износ/внос, транспорт и застраховане. Участваме в преговори и изготвяне на договори с международни контрагенти.

Независимо дали сте бутиков производител или международен конгломерат, Адвокатска кантора Обретенови може да ви предложи надеждна и находчива подкрепа като предпоставка за просперитета на Вашия бизнес в дългосрочен план.