+ Енергия и Развитие – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

С развитието на енергийния сектор и общоевропейския стремеж за либерализация на енергийния пазар, все повече компании се насочват към инвестиции в тази сфера с идеята да бъдат с едни гърди пред конкурентите си както в традиционната, така и в алтернативната енергетика. Бумът в производството на енергия от възобновяеми източници в България позволява на потребителите постепенно да се отърсят от традиционно монополното състояние на пазара в страната. Непрекъснато променящият се законодателен пейзаж както на европейско, така и на местно ниво, все още създава големи затруднения на производители, доставчици и потребители.

Адвокатска кантора Обретенови консултира своите клиенти във връзка с планирането и имплементацията на техните инвестиционни намерения в сектора, независимо дали инвестицията засяга конвенционални източници като петрол и природен газ, или иновативни такива. Маневрираме уверено в тънкостите на местното и националното законодателство във връзка с финансирането, данъчното облагане и защитата на околната среда, свързани с проекта.

Адвокатска кантора Обретенови притежава необходимия опит, нужен за защитата на интересите на предприятията потребители на електрическа енергия – представляваме нашите клиенти в преговори за избор на доставчик на електроенергия и договаряне на най-ефективни условия, като подготвяме необходимите за това договори и споразумения. Знаем, че надеждното захранване с електроенергия е от жизненоважно значение за всеки бизнес, поради което нашите адвокати са готови да представляват клиентите ни в административни и съдебни спорове, свързани с производството и доставката на енергия.