Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Адвокатска кантора Обретенови предлага консултации при развитието и изпълнението на инвестиционни проекти. Осигуряваме съдебна защита и извънсъдебно уреждане на всички видове имуществени права на нашите клиенти.

Екипът ни притежава обширни познания във връзка с изпълнението на всеки един етап на инвестиционни проекти от всякакъв калибър: от планиране и дизайн до завършването на строителните работи, което неизбежно е свързано със сложни административни процедури и комуникация с надзорни органи. Предлагаме комплексни правни услуги, включващи всичко от изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение до подготовка на нотариалните актове и набавяне на необходимите разрешителни. Адвокатска кантора Обретенови може да бъде моста между добрите практики на нашите международни клиенти, разработени в съответствие с местното им законодателство, и изискванията на българската администрация, за постигане на желания от клиента резултат.

С цел да предоставим нужната сигурност на нашите клиенти, извършваме предварителни проверки на имоти за тежести или вещноправни претенции от трети лица.

Кантората има задълбочен опит в областта на договарянето на споразумения за покупко-продажба, строеж, наем и финансиране на всякакви видове недвижимо имущество, както за търговски, така и за промишлени цели. Предлагаме делба при съсобственост, урегулиране на наемни правоотношения, включително и сключване на договори. Изготвяме нотариални актове, както и осигуряваме необходимата документация за осъществяване на сделката.

Не на последно място, нашите адвокати имат дългогодишен опит в съдебната защита на вещни права от всякакъв тип, включително право на собственост, строеж, преминаване, сервитутни права и др.