Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Избягването на дълги и сложни съдебни дела е водещ принцип в дейността на всеки юрист. Адвокатска кантора Обретенови предлага уреждане на спорове по извънсъдебен ред и спестяване на излишни съдебни разходи, чрез водене на преговори и сключване на извънсъдебни споразумения.

Въоръжени с дългогодишен опит и задълбочени познания в редица отрасли, адвокатите на кантората осигуряват ревностна защита на интересите на нашите клиенти пред контрагенти, надзорни органи и др. Освен на местно ниво, предлагаме представителство и при правоотношения с международен елемент – работните езици на кантората са български и английски, а нито един спор и нито един съперник не са твърде големи за нас. Независимо от предмета на преговорите, ние полагаме необходимата грижа, за да постигнем желаните от клиента резултати.

Управлението на риска и спазването на законовите стандарти са от ключово значение, за да се избегнат разрушителни и мащабни съдебни спорове. Ние предлагаме на нашите клиенти превантивни мерки, за да избегнат, когато това е възможно, въвличането в съдебен спор. Но ако все пак спор възникне, ние предоставяме на клиентите си средствата, опита и знанията за достигане на бързо и успешно решение.