+ Автомобилен отрасъл – Obretenovi Law firm

Local legal partners for your global business

Telephone:

+359 883 336715

Автомобилният отрасъл в наши дни се сблъсква с редица предизвикателства, включващи както класическите проблеми като веригата на доставки, отговорност и въпроси, свързани с интелектуалната собственост, така и вълнуващи промени в областта на екологичното законодателство и изискванията за безопасност на продуктите. Темпът на развитие налага на автомобилните производители по цялата верига на доставки да изпреварват тенденциите. Независимо дали става въпрос за традиционни компании, новопристигнали участници или инвеститори, готови да нарушат статуквото, нашите клиенти могат да разчитат на детайлните ни познания за индустриалните практики.

Подкрепяме нашите клиенти в разработването на иновативни бизнес модели, като прилагаме създадени специално за тях правни и договорни решения, обхващащи всички аспекти на ежедневната дейност на предприятието. Ние подготвяме всички видове търговски договори, включително договори за доставка, изработка, разработка, разпространение; споразумения за логистика, софтуер и IT поддръжка на дейността. Опитът на Адвокатска кантора Обретенови в обслужването на международни компании в автомобилния бранш ни дава задълбочен поглед към спецификите на финансирането, инвестициите и стратегическите партньорства на автомобилните производители. Запознати сме с данъчната, административната и екологичната рамка, както и с изискванията за внос-износ при търговията с международен елемент. Предлаганите от нас решения се отличават с иновативност и прилагане на най-добрите практики в съответствие с най-новите изисквания на местното и европейското законодателство.