България е член на Европейския съюз и като такава, гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали, работна ръка и хора.

България има стабилна валута, която е вързана към еврото при фиксиран курс, стабилни публични финанси и нисък публичен дълг;

Данъците в България са едни от най-ниските в Европейския съюз и света – в това число корпоративен данък и данък върху доходите – 10% плосък данък; данък добавена стойност – 20% плосък данък;

България има политика за насърчаване на инвестициите, която предлага редица предимства, като например при придобиване на публична собственост, поемането на разходите за обучение на работниците, социални разходи и др.;

Наемите на офис помещения, интернет и телефонни услуги, енергия, вода, общински разходи също са ниски в сравнение с други страни от Европейския съюз;

Интернет инфраструктура на страната е една от най-добрите в Европейския съюз и сред първите в света;

Разходите за труд са сред най-ниските в Европейския съюз, а при инвестиции в райони с висока безработица администрацията предоставя възможност за освобождаване от корпоративен данък;

Завършващите ученици и студенти в Пловдив са добре образовани и владеят добър английски, както и често втори чужд език (немски, френски, испански, италиански, руски език).