Решението на Великобритания да напусне Европейския съюз създаде редица несигурности относно приложимостта на режима на защита на интелектуалната собственост в Обединеното кралство. Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO) дори публикува съобщение, в което предупреди притежателите на обекти на интелектуална собственост, че съществува опасност от прекратяване на тяхната защита в случай на т.нар. „твърд Брекзит“. За щастие, фатализмът на EUIPO се оказа необоснован – публикуваната на 14.11.2018 г. чернова на т.нар. „Споразумение за Брекзит“ показва, че ЕС и Великобритания се стремят да осигурят приемственост и продължаваща защита и след края на преходния период – – към настоящия момент 31.12.2020 г.

Притежателите на обекти на интелектуалната собственост (включително търговски марки на ЕС, регистрирани дизайни на Общността, растителни сортове на Общността, географски означения, традиционни наименования за вино, международни марки с обхват на действие територията на ЕС и др.), чиито срок не е изтекъл, ще получат същата защита на територията на Обединеното кралство след края на преходния период. В случай, че в следствие на започната преди 31.12.2020 г. процедура защитата на обекта е заличена или отменена на територията на ЕС, то в общия случай същата съдба ще сполети и защитата на територията на Великобритания. Едно съществено изключение от този режим е авторското право, което не е включено в споразумението.

С оглед минимизиране на административната тежест върху притежателите на обектите на интелектуалната собственост, споразумението гарантира, че Великобритания ще извърши всички необходими регистрации безплатно и по служебен път, без да са нужни каквито и да е действия от страна на лицето. В случай, че лицето е подало заявка за марка на ЕС, дизайн или растителен сорт на Общността преди края на преходния период, лицето ще може да разчита на приоритет при подаването в определен срок на заявка за същата защита на територията на Великобритания.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови се специализира в защитата на интелектуалната собственост и е готов да Ви помогне да се справите с предизвикателствата, които Брекзит поставя. Не се колебайте да се свържете с нас на office@codilex.eu.