Публикуваната на 14.11.2018 г. чернова на т.нар. „Споразумение за Брекзит“ показва, че ЕС и Великобритания желаят да запазят правата на своите граждани, които пребивават законно на територията на ЕС (за британски граждани) и на Великобритания (за граждани на ЕС) преди края на преходния период – към настоящия момент 31.12.2020 г. – и членовете на техните семейства. За тези лица ще се прилагат голяма част от разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета що се отнася до тяхното пребиваване в избраната държава и след изтичането на преходния период.

Гражданите на ЕС и Великобритания, които пребивават на територията на другата договаряща страна преди края на преходния период, и членовете на техните семейства, ще могат да влизат в и да напускат приемащата държава без каквито и да е изисквания за виза или други равностойни документи в случай, че притежават разрешение за пребиваване в приемащата държава. От друга страна, членовете на семейството на гражданите на ЕС и Великобритания, които се присъединяват към роднините си след края на преходния период и се нуждаят от виза за целта, ще получават визата си безплатно и по съкратена процедура. Важно е да се посочи, че членове на семейството на граждани на ЕС и Великобритания, които пребивават в приемащата държава като такива, няма да могат да се ползват от правата по споразумението, ако желаят да пребивават самостоятелно в приемащата държава.

Споразумението допуска възможност държавите членки и Великобритания да въведат изискване за пререгистрация на гражданите на ЕС и Великобритания. Въвеждането на такива изисквания вероятно ще зависи от поведението на договарящите страни и ще се основава на реципрочност.

Разпоредбите на споразумението, отнасящи се до пребиваване на граждани на ЕС и Великобритания, остават на практика непроменени от последната публикувана редакция на документа от м. март 2018 г. – индикация, че отразяват желанието на договарящите страни и не следва да подлежат на съществени промени до окончателното сключване на споразумението.

Екипът на Адвокатска кантора Обретенови е готов да Ви помогне да се справите с предизвикателствата, които Брекзит поставя. Не се колебайте да се вържете с нас на office@codilex.eu.